Mgr. Belma Skender, Ph.D.

Doctoral thesis

Interaction of dietary fatty acids with endogenous inductors of apoptosis in the human colonic epithelial cells

Interaction of dietary fatty acids with endogenous inductors of apoptosis in the human colonic epithelial cells
Abstract:
Vysoce nenasycené mastné kyseliny se mohou významně uplatňovat v modulaci základních cytokinetických procesů, jako jsou proliferace, diferenciace a apotóza, zejména omega-3 kyselina dokosahexaenová (DHA). DHA se snadno inkorporuje do membránových fosfolipidů, mění vlastnosti membrán a může významně ovlivnit příjem a přenos buněčných signálů včetně těch, které jsou nutné pro spuštění buněčné smrti. …more
Abstract:
Polyunsaturated fatty acids can significantly modulate cytokinetic fundamental processes such as proliferation, differentiation and apoptosis, in particular omega-3 docosahexaenoic acid (DHA). DHA easily incorporates into membrane phospholipids, changes properties of cell membranes, and affects cellular signals on different levels, including those which are necessary for the execution of cell death …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 10. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 10. 2014
  • Supervisor: RNDr. Alena Hyršlová Vaculová, Ph.D.
  • Reader: prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta