Bc. Petr Soukup

Bakalářská práce

Řízení pracovního kapitálu v malém podniku se sezónní výrobou

Working capital management within a small business company with seasonal production
Anotace:
V bakalářské práci se zabývám problematikou malého a středního podnikání se zaměřením na pracovní kapitál. V teoretické části práce rozebírám smysl malého a středního podniku jeho výhody a nevýhody a stručně také zmiňuji některé formy podpory malého a středního podnikání. Dalším a zároveň posledním tématem teoretické části je pracovní kapitál, kde popisuji co to přesně je, z jakých částí se skládá …více
Abstract:
In my thesis I deal with the issue of a small and a medium business focusing on the working capital. In the theoretical part of my thesis I analyze the purpose of small and medium enterprise, its advantages and disadvantages, and I also briefly mention some forms of small and medium enterprises support. Concurrently the next and final topic of the theoretical part is the working capital, where I describe …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Martin Petrášek
  • Oponent: Ing. Jan Bartoš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní