Bc. Ivana Peštuková

Diplomová práce

Mediaplán reklamní kampaně v oblasti lázeňských a wellness služeb

The Media Plan Advertising campaigns in the Spa and wellness services
Anotace:
Diplomová práce se zaměřením na téma, mediaplán reklamních kampaní ve wellness a lázeňství. Cílem práce je vytvoření mediaplánu pro wellness resort, který zavádí nový produkt.
Abstract:
This thesis is focused on creating a mediapln for advertising campaign in Spa and wellness services. The goal of the work is designed mediaplan for wellness resort, while launching a new product.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Adolf Vodrážka
  • Oponent: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace