Bc. Veronika Gregorová

Diplomová práce

Ageing Quiz: dynamika stereotypů spojených se stárnutím

Ageing quiz: a dynamics of stereotypes about ageing
Anotace:
Tato práce sleduje zobrazování stárnutí/stáří/seniorů v kvízech Ageing/Aging Quiz, které lze nalézt na internetu. Tyto kvízy jsou sestaveny z nejběžnějších představ o stáří a stárnutí, které jsou většinou laděny stereotypně až negativně, a jsou využívány pro testování gerontologické gramotnosti, jejíž význam vzhledem ke stárnoucí populaci roste. Je pravděpodobné, že gerontologicky gramotný jedinec …více
Abstract:
This work follows the imaging aging/age/seniors in quizzes (ie. Ageing/Aging Quiz), which can be found on the Internet. These quizzes are compiled from the most common ideas about age and aging that are usually tuned stereotyped or negatively and they are used for testing gerontological literacy whose importance grows because of aging of population. It is probable that the gerontological literate individual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie