Bc. Petr Stránský

Diplomová práce

Marketingový výzkum zaměřený na maloobchodní značku

Marketing research focused on the retail brand
Anotace:
Cílem diplomové práce "Marketingový výzkum zaměřený na maloobchodní značku" je stanovení doporučení pro efektivní komunikaci se zákazníky a budování značky na základě průzkumu trhu za pomoci dotazníku. Teoretická část práce zahrnuje kapitoly zabývající se typy výzkumu, sekundárním a primárním výzkumem, je zakončena kapitolami o budování a řízení značky a o marketingu služeb. Pro praktickou část práce …více
Abstract:
The purpose of diploma thesis "Marketing research focused on the retail brand" is establish recommendations for effective communication with customers and brand building based on market survey using a questionnaire. The theoretical part of the thesis includes chapters that deal with types of research, secondary and primary research, the part ends with chapters dealing with managing and building brand …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: Ing. Pavel Klička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní