Kateřina SUDROVÁ

Diplomová práce

Vlastní zkušenosti se syndromem CAN (Child Abuse and Neglect - syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte) na Ostravsku (jako příklad aglomerace)

Own Experiences with the Syndrom CAN (Child Abuse and Neglect - The Syndrom of Battered Child, Abuse Child and Neglect Child) in Ostravsko (as an Example of Agglomeration).
Anotace:
Tématem práce je složitý jev, zvaný syndrom CAN, syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Jedná se o značně širokou problematiku, zasahující celou společnost. Teoretická část práce je členěna do osmi kapitol. První je věnována rodině, jako prostředí, ve kterém se dítě od počátku života vyvíjí a formuje. Dále pak postavení dítěte ve společnosti a dětským právům. Další kapitoly se zabývají …více
Abstract:
The topic of this thesis is complicated phenomenon, called as Syndrom CAN, the Syndrom of Battered Child, Abuse Child and Neglect Child. There are considerably wide problems, which hit all society. The theoretical part consists of eight chapters. In the first chapter the family is the focus of attention, as a milieu, in which child grows up and shapes up from beginning of life. Next there are child …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2008
Identifikátor: 6267

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2008
  • Vedoucí: Doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SUDROVÁ, Kateřina. Vlastní zkušenosti se syndromem CAN (Child Abuse and Neglect - syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte) na Ostravsku (jako příklad aglomerace). Ostrava, 2008. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 28. 04. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Sociální práce se zdravotnickým profilem

Práce na příbuzné téma