Bc. Jana Tižková

Bakalářská práce

Analýza sluchového vnímání u dětí předškolního věku s narušeným vývojem řeči

The Analysis of Auditory Perception in Preschool Children with Language Impairment
Anotace:
Tématem předkládané bakalářské práce je sluchové vnímání u dětí předškolního věku z logopedických tříd mateřských škol, jimž byla diagnostikována vývojová dysfázie či suspektní vývojová dysfázie. Cílem práce je analyzovat oblast sluchového vnímání u těchto dětí, se zaměřením na dílčí oblasti sluchové analýzy a syntézy, sluchové diferenciace a sluchové paměti. Práce je rozdělena na část teoretickou …více
Abstract:
The topic of the submitted bachelor thesis is auditory perception of children in kindergarten speech therapy classes who were diagnosed with or suspected to have developmental dysphasia. The aim of the thesis is to analyze the area of auditory perception of these children, focusing on particular areas of auditory analysis and synthesis, auditory differentiation and auditory memory. The thesis is divided …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta