Theses 

Analýza sluchového vnímání u dětí předškolního věku s narušeným vývojem řeči – Bc. Jana Tižková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jana Tižková

Bakalářská práce

Analýza sluchového vnímání u dětí předškolního věku s narušeným vývojem řeči

The Analysis of Auditory Perception in Preschool Children with Language Impairment

Anotace: Tématem předkládané bakalářské práce je sluchové vnímání u dětí předškolního věku z logopedických tříd mateřských škol, jimž byla diagnostikována vývojová dysfázie či suspektní vývojová dysfázie. Cílem práce je analyzovat oblast sluchového vnímání u těchto dětí, se zaměřením na dílčí oblasti sluchové analýzy a syntézy, sluchové diferenciace a sluchové paměti. Práce je rozdělena na část teoretickou a výzkumnou a je shrnuta do tří kapitol.

Abstract: The topic of the submitted bachelor thesis is auditory perception of children in kindergarten speech therapy classes who were diagnosed with or suspected to have developmental dysphasia. The aim of the thesis is to analyze the area of auditory perception of these children, focusing on particular areas of auditory analysis and synthesis, auditory differentiation and auditory memory. The thesis is divided into a theoretical and a practical part and is summarized in three chapters.

Klíčová slova: dítě předškolního věku, sluchové vnímání, vývoj sluchu, narušený vývoj řeči, vývojová dysfázie, rozvoj sluchového vnímání, preschool child, auditory perception, hearing development, language impairment, developmental dysphasia, development of auditory perception

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 21:29, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz