Theses 

Kryptoanalýza historických šifer – Lukáš Havrlant

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Palackého

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Lukáš Havrlant

Bakalářská práce

Kryptoanalýza historických šifer

Cryptanalysis historical ciphers

Anotace: Automatizované luštění šifer počítačem dnes může plně nahradit těžkou a zdlouhavou práci historických kryptoanalytiků. V práci se zabývám návrhem a realizací algoritmů, které dokáží v řádu sekund automaticky rozluštit zprávu zašifrovanou některou z vybraných historických šifer

Abstract: Automated computer cipher cracking can fully replace hard and tedious work of past cryptanalysts. In this thesis I am working on concept and implementation of algorithms, which in the matter of seconds can automatically decrypt a message encrypted in some of the famous historical ciphers

Klíčová slova: kryptoanalýza, šifra, šifrování, dešifrování

Keywords: cryptanalysis, cipher, encrypt, decrypt

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedoucí: Miroslav Kolařík
  • Oponent: Arnošt Večerka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 5. 2010 dostupné: světu
Složka Kryptoanalýza
Složka __MACOSX
Složka bin
Složka doc
readme.txt readme.txt
Složka src
BletchleyPark.exe BletchleyPark.exe
CryptanalysisCore.dll CryptanalysisCore.dll
ExtensionMethods.dll ExtensionMethods.dll
Složka Help
Složka LangStats
napoveda.chm napoveda.chm
Složka czech
Složka english
Složka french
Složka germany
dictionary.dic dictionary.dic
frequency.xml frequency.xml
topwords.txt topwords.txt
unique.txt unique.txt
dictionary.dic dictionary.dic
frequency.xml frequency.xml
topwords.txt topwords.txt
unique.txt unique.txt
dictionary.dic dictionary.dic
frequency.xml frequency.xml
topwords.txt topwords.txt
unique.txt unique.txt
dictionary.dic dictionary.dic
frequency.xml frequency.xml
topwords.txt topwords.txt
unique.txt unique.txt
bakalarka.aux bakalarka.aux
bakalarka.bib bakalarka.bib
bakalarka.pdf bakalarka.pdf
bakalarka.tex bakalarka.tex
czechiso.bst czechiso.bst
Složka images
updiplom.sty updiplom.sty
uplogo.eps uplogo.eps
Složka backup
cryptauto.eps cryptauto.eps
cryptauto.png cryptauto.png
cryptchoise.eps cryptchoise.eps
cryptchoise.png cryptchoise.png
cryptosystem.eps cryptosystem.eps
cryptosystem.png cryptosystem.png
encrypt.eps encrypt.eps
encrypt.png encrypt.png
recta.eps recta.eps
recta.png recta.png
crypt1.eps crypt1.eps
crypt1.png crypt1.png
crypt2.eps crypt2.eps
crypt2.png crypt2.png
encrypt.eps encrypt.eps
encrypt.png encrypt.png
Složka CryptanalysisHistoricalCiphers
Složka ExtensionMethods
Složka Help
Složka LangStats
Složka CryptanalysisCore
Složka CryptanalysisGUI
Složka CryptanalysisHistoricalCiphers
CryptanalysisHistoricalCiphers.sln CryptanalysisHistoricalCiphers.sln
CryptanalysisHistoricalCiphers.suo CryptanalysisHistoricalCiphers.suo
Analyse.cs Analyse.cs
Caesar.cs Caesar.cs
Cipher.cs Cipher.cs
CipherPacket.cs CipherPacket.cs
Složka Ciphers
Combinatorics.cs Combinatorics.cs
CrackResult.cs CrackResult.cs
Cryptanalyse.cs Cryptanalyse.cs
CryptanalysisCore.csproj CryptanalysisCore.csproj
DictionaryAttack.cs DictionaryAttack.cs
Složka Exceptions
Složka Filters
Složka HelpMethods
ICipher.cs ICipher.cs
KeyLength.cs KeyLength.cs
LangCharacteristic.cs LangCharacteristic.cs
LetterProperties.cs LetterProperties.cs
LettersMatrix.cs LettersMatrix.cs
Maths.cs Maths.cs
Monoalphabetic.cs Monoalphabetic.cs
NearbyLetters.cs NearbyLetters.cs
Složka Properties
Spaces.cs Spaces.cs
SplitedNgrams.cs SplitedNgrams.cs
Storage.cs Storage.cs
Složka Structures
Substitution.cs Substitution.cs
Text.cs Text.cs
TextAnalysis.cs TextAnalysis.cs
Transposition.cs Transposition.cs
UniqueWords.cs UniqueWords.cs
Universal.cs Universal.cs
Vigenere.cs Vigenere.cs
WordsCompleter.cs WordsCompleter.cs
WordsFilter.cs WordsFilter.cs
Složka bin
Složka obj
Složka Debug
Složka Release
CryptanalysisCore.dll CryptanalysisCore.dll
CryptanalysisCore.pdb CryptanalysisCore.pdb
CryptanalysisCore.vshost.exe CryptanalysisCore.vshost.exe
CryptanalysisCore.vshost.exe.manifest CryptanalysisCore.vshost.exe.manifest
ExtensionMethods.dll ExtensionMethods.dll
ExtensionMethods.pdb ExtensionMethods.pdb
CryptanalysisCore.dll CryptanalysisCore.dll
CryptanalysisCore.pdb CryptanalysisCore.pdb
ExtensionMethods.dll ExtensionMethods.dll
ExtensionMethods.pdb ExtensionMethods.pdb
Caesar.cs Caesar.cs
Cipher.cs Cipher.cs
Monoalphabetic.cs Monoalphabetic.cs
Transposition.cs Transposition.cs
Vigenere.cs Vigenere.cs
CryptanalysisException.cs CryptanalysisException.cs
InvalidCaesarKey.cs InvalidCaesarKey.cs
InvalidCipherKey.cs InvalidCipherKey.cs
InvalidCiphertext.cs InvalidCiphertext.cs
InvalidOpentext.cs InvalidOpentext.cs
MatchNotFound.cs MatchNotFound.cs
DictionaryAttack.cs DictionaryAttack.cs
KeyLength.cs KeyLength.cs
SamePatternAttack.cs SamePatternAttack.cs
Spaces.cs Spaces.cs
TopLetters.cs TopLetters.cs
UniqueWords.cs UniqueWords.cs
WordsCompleter.cs WordsCompleter.cs
WordsFilter.cs WordsFilter.cs
Analyse.cs Analyse.cs
Combinatorics.cs Combinatorics.cs
Maths.cs Maths.cs
Text.cs Text.cs
TextAnalysis.cs TextAnalysis.cs
Složka Debug
Složka Release
CryptanalysisCore.csproj.FileListAbsolute.txt CryptanalysisCore.csproj.FileListAbsolute.txt
CryptanalysisCore.dll CryptanalysisCore.dll
CryptanalysisCore.pdb CryptanalysisCore.pdb
Složka Refactor
ResolveAssemblyReference.cache ResolveAssemblyReference.cache
Složka TempPE
CryptanalysisCore.csproj.FileListAbsolute.txt CryptanalysisCore.csproj.FileListAbsolute.txt
CryptanalysisCore.dll CryptanalysisCore.dll
CryptanalysisCore.pdb CryptanalysisCore.pdb
Složka TempPE
AssemblyInfo.cs AssemblyInfo.cs
CrackResult.cs CrackResult.cs
LangCharacteristic.cs LangCharacteristic.cs
LettersCount.cs LettersCount.cs
LettersMatrix.cs LettersMatrix.cs
NearbyLetters.cs NearbyLetters.cs
SplitWord.cs SplitWord.cs
Storage.cs Storage.cs
AboutBox1.Designer.cs AboutBox1.Designer.cs
AboutBox1.cs AboutBox1.cs
AboutBox1.resx AboutBox1.resx
CryptanalysisGUI.csproj CryptanalysisGUI.csproj
CryptanalysisGUI.csproj.user CryptanalysisGUI.csproj.user
Form1.Designer.cs Form1.Designer.cs
Form1.cs Form1.cs
Form1.resx Form1.resx
Program.cs Program.cs
Složka Properties
Window.Designer.cs Window.Designer.cs
Window.cs Window.cs
Window.resx Window.resx
Window_Functions.cs Window_Functions.cs
Window_Properties.cs Window_Properties.cs
Window_Statuses.cs Window_Statuses.cs
Složka bin
Složka obj
Složka Debug
Složka Release
CryptanalysisCore.dll CryptanalysisCore.dll
CryptanalysisCore.pdb CryptanalysisCore.pdb
CryptanalysisGUI.exe CryptanalysisGUI.exe
CryptanalysisGUI.pdb CryptanalysisGUI.pdb
CryptanalysisGUI.vshost.exe CryptanalysisGUI.vshost.exe
CryptanalysisGUI.vshost.exe.manifest CryptanalysisGUI.vshost.exe.manifest
ExtensionMethods.dll ExtensionMethods.dll
ExtensionMethods.pdb ExtensionMethods.pdb
CryptanalysisCore.dll CryptanalysisCore.dll
CryptanalysisCore.pdb CryptanalysisCore.pdb
CryptanalysisGUI.exe CryptanalysisGUI.exe
CryptanalysisGUI.pdb CryptanalysisGUI.pdb
CryptanalysisGUI.vshost.exe CryptanalysisGUI.vshost.exe
CryptanalysisGUI.vshost.exe.manifest CryptanalysisGUI.vshost.exe.manifest
ExtensionMethods.dll ExtensionMethods.dll
ExtensionMethods.pdb ExtensionMethods.pdb
Složka Debug
Složka Release
CryptanalysisGUI.AboutBox1.resources CryptanalysisGUI.AboutBox1.resources
CryptanalysisGUI.AltGUI.resources CryptanalysisGUI.AltGUI.resources
CryptanalysisGUI.Properties.Resources.resources CryptanalysisGUI.Properties.Resources.resources
CryptanalysisGUI.Window.resources CryptanalysisGUI.Window.resources
CryptanalysisGUI.csproj.FileListAbsolute.txt CryptanalysisGUI.csproj.FileListAbsolute.txt
CryptanalysisGUI.csproj.GenerateResource.Cache CryptanalysisGUI.csproj.GenerateResource.Cache
CryptanalysisGUI.exe CryptanalysisGUI.exe
CryptanalysisGUI.pdb CryptanalysisGUI.pdb
Složka Refactor
ResolveAssemblyReference.cache ResolveAssemblyReference.cache
Složka TempPE
CryptanalysisGUI.AboutBox1.resources CryptanalysisGUI.AboutBox1.resources
CryptanalysisGUI.Properties.Resources.resources CryptanalysisGUI.Properties.Resources.resources
CryptanalysisGUI.Window.resources CryptanalysisGUI.Window.resources
CryptanalysisGUI.csproj.FileListAbsolute.txt CryptanalysisGUI.csproj.FileListAbsolute.txt
CryptanalysisGUI.csproj.GenerateResource.Cache CryptanalysisGUI.csproj.GenerateResource.Cache
CryptanalysisGUI.exe CryptanalysisGUI.exe
CryptanalysisGUI.pdb CryptanalysisGUI.pdb
Složka TempPE
AssemblyInfo.cs AssemblyInfo.cs
Resources.Designer.cs Resources.Designer.cs
Resources.resx Resources.resx
Settings.Designer.cs Settings.Designer.cs
Settings.settings Settings.settings
CryptanalysisHistoricalCiphers.csproj CryptanalysisHistoricalCiphers.csproj
MainForm.Designer.cs MainForm.Designer.cs
MainForm.cs MainForm.cs
MainForm.resx MainForm.resx
Složka Properties
Složka bin
Složka obj
program.cs program.cs
Složka Debug
Složka Release
CryptanalysisCore.dll CryptanalysisCore.dll
CryptanalysisCore.pdb CryptanalysisCore.pdb
CryptanalysisHistoricalCiphers.exe CryptanalysisHistoricalCiphers.exe
CryptanalysisHistoricalCiphers.pdb CryptanalysisHistoricalCiphers.pdb
CryptanalysisHistoricalCiphers.vshost.exe CryptanalysisHistoricalCiphers.vshost.exe
CryptanalysisHistoricalCiphers.vshost.exe.manifest CryptanalysisHistoricalCiphers.vshost.exe.manifest
ExtensionMethods.dll ExtensionMethods.dll
ExtensionMethods.pdb ExtensionMethods.pdb
CryptanalysisCore.dll CryptanalysisCore.dll
CryptanalysisCore.pdb CryptanalysisCore.pdb
CryptanalysisHistoricalCiphers.exe CryptanalysisHistoricalCiphers.exe
CryptanalysisHistoricalCiphers.pdb CryptanalysisHistoricalCiphers.pdb
CryptanalysisHistoricalCiphers.vshost.exe CryptanalysisHistoricalCiphers.vshost.exe
CryptanalysisHistoricalCiphers.vshost.exe.manifest CryptanalysisHistoricalCiphers.vshost.exe.manifest
ExtensionMethods.dll ExtensionMethods.dll
ExtensionMethods.pdb ExtensionMethods.pdb
Složka Debug
Složka Release
CryptanalysisHistoricalCiphers.MainForm.resources CryptanalysisHistoricalCiphers.MainForm.resources
CryptanalysisHistoricalCiphers.Properties.Resources.resources CryptanalysisHistoricalCiphers.Properties.Resources.resources
CryptanalysisHistoricalCiphers.csproj.FileListAbsolute.txt CryptanalysisHistoricalCiphers.csproj.FileListAbsolute.txt
CryptanalysisHistoricalCiphers.csproj.GenerateResource.Cache CryptanalysisHistoricalCiphers.csproj.GenerateResource.Cache
CryptanalysisHistoricalCiphers.exe CryptanalysisHistoricalCiphers.exe
CryptanalysisHistoricalCiphers.pdb CryptanalysisHistoricalCiphers.pdb
Složka Refactor
ResolveAssemblyReference.cache ResolveAssemblyReference.cache
Složka TempPE
CryptanalysisHistoricalCiphers.MainForm.resources CryptanalysisHistoricalCiphers.MainForm.resources
CryptanalysisHistoricalCiphers.Properties.Resources.resources CryptanalysisHistoricalCiphers.Properties.Resources.resources
CryptanalysisHistoricalCiphers.csproj.FileListAbsolute.txt CryptanalysisHistoricalCiphers.csproj.FileListAbsolute.txt
CryptanalysisHistoricalCiphers.csproj.GenerateResource.Cache CryptanalysisHistoricalCiphers.csproj.GenerateResource.Cache
CryptanalysisHistoricalCiphers.exe CryptanalysisHistoricalCiphers.exe
CryptanalysisHistoricalCiphers.pdb CryptanalysisHistoricalCiphers.pdb
Složka TempPE
AssemblyInfo.cs AssemblyInfo.cs
Resources.Designer.cs Resources.Designer.cs
Resources.resx Resources.resx
Settings.Designer.cs Settings.Designer.cs
Settings.settings Settings.settings
Složka ExtensionMethods
ExtensionMethods.sln ExtensionMethods.sln
ExtensionMethods.suo ExtensionMethods.suo
ArrayExt.cs ArrayExt.cs
CommonMethods.cs CommonMethods.cs
Cycles.cs Cycles.cs
Dictionary.cs Dictionary.cs
DoubleExt.cs DoubleExt.cs
ExtensionMethods.csproj ExtensionMethods.csproj
Integer.cs Integer.cs
ListExt.cs ListExt.cs
Parallel.cs Parallel.cs
ParallelAction.cs ParallelAction.cs
Profiler.cs Profiler.cs
Složka Properties
StringExt.cs StringExt.cs
Složka bin
Složka obj
Složka Debug
Složka Release
ExtensionMethods.dll ExtensionMethods.dll
ExtensionMethods.pdb ExtensionMethods.pdb
Složka Debug
Složka Release
Složka TempPE
ExtensionMethods.csproj.FileListAbsolute.txt ExtensionMethods.csproj.FileListAbsolute.txt
ExtensionMethods.dll ExtensionMethods.dll
ExtensionMethods.pdb ExtensionMethods.pdb
Složka Refactor
Složka TempPE
AssemblyInfo.cs AssemblyInfo.cs
napoveda.chm napoveda.chm
Složka czech
Složka english
Složka french
Složka germany
dictionary.dic dictionary.dic
frequency.xml frequency.xml
topwords.txt topwords.txt
unique.txt unique.txt
dictionary.dic dictionary.dic
frequency.xml frequency.xml
topwords.txt topwords.txt
unique.txt unique.txt
dictionary.dic dictionary.dic
frequency.xml frequency.xml
topwords.txt topwords.txt
unique.txt unique.txt
dictionary.dic dictionary.dic
frequency.xml frequency.xml
topwords.txt topwords.txt
unique.txt unique.txt
Složka Kryptoanalýza
Složka src
Složka CryptanalysisHistoricalCiphers
Složka CryptanalysisGUI
Složka bin
Složka Debug
Složka Release

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 21:32, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz