Ondrej Čerhit

Bakalářská práce

Nájom bytov a nebytových priestorov

Rental of Residential and Bussines Premises
Abstract:
Annotation ČERHIT, Ondrej: Rental of residential and bussines premises. [bachelor thesis]. College of Banking Prague, foreign university Banska Bystrica. Department of Economics, pricing, social sciences and law. Supervisor: JUDr. Mgr. Monika Dubjel. Year of defense: 2013. Number of pages: 46 s. This bachelor thesis deals with an overview of the lease residential and bussines premises in the Slovak …více
Abstract:
Anotácia ČERHIT, Ondrej: Nájom bytových a nebytových priestorov. [Bakalárska práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra bankovníctva a poisťovníctva. Vedúci práce: JUDr. Mgr. Monika Dubjel. Rok obhajoby: 2013. Počet strán: 46 s. Bakalárska práca sa zaoberá celkovým prehľadom nájmu bytových a nebytových priestorov v Slovenskej Republike. Prvá kapitola …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Monika Dubjel
  • Oponent: JUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře