Ing. Jaroslav ŠNAJBERK

Doctoral thesis

Pokročilá interaktivní zobrazování komponentového softwaru

Advanced Interactive Visualization Approach for Component-Based Software
Abstract:
Tato dizertační práce se zabývá problémem zobrazování struktury komponentových aplikací. Použitím komponent se dá zlepšit uspořádání a čitelnost architektury aplikace díky zapouzdření implementačních detailů. Softwaroví architekti tak mohou pracovat na vyšší úrovni abstrakce, na které mohou vytvářet nové aplikace jednoduchým skládáním z menších částí. Ve výzkumu je však věnováno jen velmi málo úsilí …viac
Abstract:
This thesis deals with the topic of component-based application structure visualization. Use of components can improve organization and clarity of application architectures by encapsulating the implementation details. Software architects can thus work on higher level of abstraction, where they create new applications by simply assembling them from smaller parts. However in recent research only a small …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Doc. Ing. Přemysl Brada, MSc. PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠNAJBERK, Jaroslav. Pokročilá interaktivní zobrazování komponentového softwaru. Plzeň, 2013. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

University of West Bohemia

Faculty of Applied Sciences

Doctoral programme / odbor:
Computer Science and Engineering / Computer Science and Engineering