Bc. Dominik Puda

Bakalářská práce

Vliv stresu v tréninku sebeobrany na reakční dobu při reakci na vizuální podnět

The influence of stress in self-defence training on reaction time in response to a visual stimulus
Anotace:
Práce popisuje problematiku sebeobrany, reakční rychlosti a stresu. Cílem práce bylo otestovat skupinu osob SEBSu pomocí reakčního testu a determinačního testu Vienna test systemu, následná data byla porovnána s normou VTS a také dostupnými studiemi.
Abstract:
The thesis describes how stress influences reaction time in self- defence training.The main goal of practical part of this thesis was devoted to testing stu-dents from Special education of security section (SEBS) field of study. Testing was done by use of Vienna test system (VTS), which contains the reaction time test, decision test. The results of the tests were compared by stardards from VTS and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Michal Vít, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jakub Tomeček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií