Martina SIKOROVÁ

Bakalářská práce

Možnosti využití vybraných testů Vienna test systému

Anotace:
Cílem práce bylo analyzovat možnosti využití vybraných testů Vienna test systému (VTS) u dospělé populace. Zpracováno bylo 42 studií vyhledaných prostřednictvím elektronických databází. Vybrané testy VTS byly aplikovány při posuzování vlivu různých proměnných na motorický výkon. Byly využity pro zkoumání vztahu mezi motorickým výkonem a vlastnostmi CNS nebo pro srovnávání výkonu mezi muži a ženami …více
Abstract:
The aim of the thesis was to analyze possibilities of using selected tests from the Vienna Test System (VTS) in adults. 42 studies which were searched in electronic databases were reviewed. The selected tests of the VTS were applied to assess the influence of different variables on motor performance. They were used to investigate the relationship between motor performance and features of the CNS or …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2016
Zveřejnit od: 30. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SIKOROVÁ, Martina. Možnosti využití vybraných testů Vienna test systému. Olomouc, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 4. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 408so3 408so3/2
24. 5. 2016
Složky
Soubory
Marklová, E.
25. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.