Patrik Reichelt

Bakalářská práce

Ekonomie luxusu: Komparativní analýza demonstrativní spotřeby elektroniky mezi studenty Technické univerzity Liberec a studenty Vysoké školy ekonomické v Praze

Luxury economics: Comparative study of conspicuous consumption among students of The University of Economics in Prague and Technical University of Liberec
Anotace:
Cílem bakalářské práce je navázat na Bc. Františka Staňka, který provedl výzkum demonstrativní spotřeby na Vysoké škole ekonomické v Praze a ověřit platnost hypotéz na vzorku studentů Technické univerzity v Liberci. Práce je rozšířena o analýzu vlivu technického vzdělání. Hlavní závěry této práce byly získány pomocí statistické a regresní analýzy dat z dotazníkového šetření. Jednotlivé značky spotřební …více
Abstract:
The aim of this thesis is connect to BA František Staněk (who analysed conspicuous consumption on students at The University of Economics in Prague) and verifying hypotheses on students of Technical University of Liberec. Thesis is extended to analysis of the impact of technical education. Main conclusions of this thesis were obtained by statistical and regression analysis of data from a survey. Each …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2015
  • Vedoucí: Aleš Rod
  • Oponent: Michal Mirvald

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/47974