Mgr. Petr STEJSKAL, LL.M.

Disertační práce

Protection of Foreign Investments in Times of Armed Conflict

The protection of international investments in international law during the armed conflict
Abstract:
The presented work focuses on the novel topic of the protection of foreign investments during armed conflict. This topic enjoys the attention of both academia and practice, especially in light of investment disputes between Ukrainian nationals and Russia or investment disputes against several states in Africa or the Middle East. This thesis tries to answer the question as to which norms of public international …více
Abstract:
Předkládaná práce se zaměřuje na aktuální téma ochrany zahraničních investic v době ozbrojeného konfliktu. Dané téma je centrem zájmu doktríny i praxe, zejména na pozadí investičních sporů mezi ukrajinskými jednotlivci a společnostmi a Ruskem a investičních sporů vedených proti některým blízkovýchodním a africkým státům. Tato práce se pokouší odpovědět na otázku, jaké normy mezinárodního práva veřejného …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 11. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Pavel Bureš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STEJSKAL, Petr. Protection of Foreign Investments in Times of Armed Conflict. Olomouc, 2019. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné do 15. 11. 2022
  • Po tomto datu bude práce dostupná: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta