Karolína Piklová

Bakalářská práce

Marketingová komunikace profesionálních sportovních klubů

Marketing communications of professional sports clubs
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o jednotlivých nástrojích marketingu ve sportovním prostředí, konkrétně v oblasti ledního hokeje. Zabývá se společenskou odpovědností a online komunikací s jednotlivými novými a moderními formami marketingu. Pozornost je věnována především nejnovějším trendům, tedy internetové komunikaci a zejména sociálním sítím. Práce také popisuje a analyzuje komparaci s jinými kluby. …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with individual marketing tools in the sports domain, especially in the field of ice hockey. It deals with social responsibility and online communication with new and modern forms of marketing. Attention is paid to the latest trends; it is particularly Internet communication and social networks. The thesis also describes and analyses comparisons with other clubs. Information …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Sloboda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace