Ing. Gofur Halmuratov

Disertační práce

Data augmentation for image classification using GAN and autoencoder

Abstract:
V této disertační práci jsem zkoumal metody augmentace dat pro klasifikaci obrazů a to zejména pro takové případy, kdy jsou k dispozici jen velmi malé soubory trénovacích dat. Tato práce je založena na použití generativních adverziálních sítí (GAN), autoenkodérů a na použití shlukové analýzy latentního prostoru autoenkodérů. Tyto metodiky použité společně zvyšují přesnost klasifikace a dovolují získat …více
Abstract:
mi metodami rozšiřování datového souboru. Výsledky mého empirického výzkumu potvrzují potenciál těchto pokročilých technik rozšiřování dat při klasifikaci obrazů, zejména ve scénářích reálného světa, kde jsou trénovací data často vzácná.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2024

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Ing. Arnošt Veselý, CSc.
 • Oponent: Tatiana Guy, doc. Ing., PhD., Antonín Slabý, externi, Miroslav Kárný, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze

Provozně ekonomická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Informační management

 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.