Zbyněk Novák

Bakalářská práce

Neuronové sítě pro automatickou detekci log v obraze

Neural networks for automatic logo detection
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou hlubokého učení a neuronových sítí v rámci detekce log v obraze. Cílem je vytvoření rešerše v oblasti aplikace neuronových sítí pro detekci objektů a log v obraze a otestování vybraných modelů pro detekci log v obraze na vybraných testovacích databázích. V rešeršní části je vysvětlen pojem hluboké učení a uvedeny příklady jeho konkrétního využití v praxi v rámci detekce …více
Abstract:
This thesis deals with the topic of deep learning and neural networks. The aim is to do research in the field of application of neural networks for object and logo detection and to test the chosen models for logo detection on chosen databases. In the research part, the concept of deep learning is explained and examples of its practical use in object detection are given. Neural networks are described …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Karel Paleček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Novák, Zbyněk. Neuronové sítě pro automatickou detekci log v obraze. Liberec, 2019. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Technická univerzita v Liberci

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie