Bc. Ráchel Michaela Selingerová

Bachelor's thesis

Vyšetření nezralé destičkové frakce u pacientů s Ph negativním myeloproliferativním onemocněním

Assesment of Immature Platelet Fraction in patients with Ph negative myeloproliferative disease
Anotácia:
Cílem této bakalářské práce je vyšetření nezralé destičkové frakce u pacientů s Ph negativním myeloproliferativním onemocněním. V teoretické části je popsána obecná charakteristika myeloproliferativních chorob. Dále jsou charakterizovány Ph negativní myeloproliferativní choroby, kam patří polycytemia vera, primární myelofibróza a esenciální trombocytemie. Další kapitola je věnována krevním destičkám …viac
Abstract:
The aim of this study is examination of immature platelet fraction in patiens with Ph negative myeloproliferative diseases. In the theoretic part there is described general characteristic of myeloproliferative diseases. Further there is characterised Ph negative myeloproliferative diseases like polycytemia vera, primary myelofibrosis and Essential thrombocytemia. Next chapter is about trombocytes, …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2009
  • Vedúci: MUDr. Ondřej Zapletal, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta