Bc. Magdaléna Böhmová

Bakalářská práce

Použití parametru IPF (nezralá destičková frakce) v diferenciální diagnostice trombocytopenií u dětí.

Use of IPF (immature platelet fraction) parameter in differential diagnosis of thrombocytopenia in children
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřená na moderní parametr IPF (nezralá destičková frakce) v diferenciální diagnostice trombocytopenií u dětí. Teoretická část se zabývá vznikem, stavbou a funkcí krevních destiček v procesu hemostázy, parametrem IPF a trombocytopeniemi. Praktickou část práce představují výsledky analyzovaných pacientů a jejich statistické zpracování. Pro porovnání měřených parametrů u sestavených …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the modern IPF (immature platelet fraction) parameter in differential diagnosis of thrombocytopenia in children. The theoretical part is about formation, structure and function of platelets in process of haemostasis and also about IPF parameter and thrombocytopenias. In practical part of the thesis, the results and their statistical comparison are written. To display …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Magdaléna Jelínková
  • Oponent: Mgr. Soňa Vytisková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.