Bc. Michal MAN

Diplomová práce

Sakrální a světské památky na Domažlicku a jejich didaktická aplikace

Sacred and secular monuments in Domažlice region - And their didactic applications
Anotace:
Diplomová práce se zabývá světskými a sakrálními památkami domažlického regionu. Jejím prvním cílem je zpřehlednit místní památky dle jejich druhu. Světské památky jsou reprezentovány hrady, zámky, tvrzemi, městskými domy, radnicemi, městskými věžemi, městskými fortifikacemi, technickými památkami a lidovou architekturou. Sakrální památky zastupují kostely, kaple a kláštery. Předmětem bádání budou …více
Abstract:
My thesis focuses on secular and religious sights in the Domazlice region. Its first goal is to make an overview of local sights classifying them as for their type. Secular sights are castles, chateaux, fortresses, town houses, town halls, town towers, town fortifications, technical sights and folk architecture. Religious sights are churches, chapels and monasteries. Subject to research are not only …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Helena Východská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAN, Michal. Sakrální a světské památky na Domažlicku a jejich didaktická aplikace. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/