Veronika UBLOVÁ

Diplomová práce

Mluvená čeština 16. a 17. století v korespondenci a rodinných pamětech

Czech speech in personal correspondence and family memoirs in the 16th and 17th centuries
Anotace:
Anotace MLUVENÁ ČEŠTINA 16. A 17. STOLETÍ V KORESPONDENCI A RODINNÝCH PAMĚTECH Tématem diplomové práce je jazyková analýza hláskoslovné a tvaroslovné roviny textů ze 16. století v dobové korespondenci a textů ze 2. poloviny 17. století v rodinných pamětech. Nejprve podáváme informace o období humanismu a baroka. V další kapitole věnujeme pozornost stavu češtiny na rozhraní humanismu a baroka a uvádíme …více
Abstract:
Annotation THE SPOKEN 16TH AND 17TH CENTURIES CZECH IN CORRESPONDENCE AND FAMILY MEMOIRS The topic of the diploma paper is the linguistic analysis of the phonetic and morphological levels of the 16th centrury texts in the period correspondence and the texts from the latter part of the 17th century in the family memoirs. First we report on the era of humanism and baroque. In the next chapter we pay …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011
Identifikátor: 13744

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. PhDr. Marie Janečková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

UBLOVÁ, Veronika. Mluvená čeština 16. a 17. století v korespondenci a rodinných pamětech. Č. Bud., 2011. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / ČJ-D/SŠ

Práce na příbuzné téma

 • Žádné práce na příbuzné téma.
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 6r527g 6r527g/2
6. 5. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
6. 5. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.