Bc. Barbora Pavlíková

Diplomová práce

General Data Protection Regulation

General Data Protection Regulation
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena v teoretické části na zpracování dostupné teorie k problematice nového nařízení GDPR a v praktické části na analýzu datového toku osobních údajů na příkladu společnosti Synthesia, a.s. v Pardubicích včetně návrhů opatření, aby byla firma v souladu s novým nařízením GDPR. Praktická část byla zpracována na základě studia formou literární rešerše, vlastním výzkumem a konzultacemi …více
Abstract:
The theoretical part is in this diploma thesis focused on the processing of available theories on the issue of General Data Protection Regulation. The practical part is focused on the data flow analysis of personal data on the example of Synthesia Company in Pardubice, including proposals to comply with the new GDPR regulation. The practical part was prepared on the basis of studying a literary reviews …více
 

Klíčová slova

osobní údaj GDPR opatření
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2018
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM5374

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Ing. Karel Mls, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zuzana Němcová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné do 31. 5. 2021
  • Po tomto datu bude práce dostupná: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové

Fakulta informatiky a managementu

Magisterský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Informační management