Bc. Aleš VENCLÍK

Diplomová práce

Tvorba nástroje pro multikriteriální hodnocení odolnosti kritické infrastruktury\nl{}

A Multi-criteria Evaluation of Critical Infrastructure Resilience Tool Development\nl{}
Anotace:
Tato práce se věnuje tématu ochrany a odolnosti kritické ochrany. Teoretická část je zaměřena především na porovnání vývoje kritické infrastruktury v ČR, USA, EU a NATO. Zabývá se vzájemnou propojenosti prvků kritické infrastruktury a popisuje a srovnává metody pro vyhodnocení odolnosti prvku kritické infrastruktury. V praktické části se práce věnuje použití a aplikaci metody KARS při hodnocení odolnosti …více
Abstract:
This master thesis deals with the protection and resilience of critical infrastructure. The theoretical part is concentrated on the comparison of critical infrastructure in the United States of America, the European Union, the Czech Republic and the North Atlantic Treaty Organisation. It deals with the the interconnectedness between critical infrastructure elements and describes and compares the methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2013
Zveřejnit od: 29. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Hromada, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VENCLÍK, Aleš. Tvorba nástroje pro multikriteriální hodnocení odolnosti kritické infrastruktury\nl{}. Zlín, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management