Ing. Tomáš Netolický

Diplomová práce

Stanovení kritické dopravní infrastruktury kraje

Determination of the acute transport infrastructure of region
Anotace:
V dnešní době se jedná o velmi rozšířené a probírané téma, kterým se zabývají odborníci po celém světě. V první části diplomové práce popisuji Pardubický kraj jak z hlediska geografického, tak i demografického. V druhé části analyzuji možná rizika, která hrozí jednotlivým pozemním komunikacím. Dále jsem stanovil kritickou dopravní infrastrukturu Pardubického kraje, do které jsem zařadil jak pozemní …více
Abstract:
This topic is quite extensive and discussed nowadays and specialists (experts) around the world are interested in. In the first part of my diploma thesis I described Pardubice region from the geographical and also from the demographical point of view. In the second part I analysed possible risks, that can threaten particular land thorougfares. Next I determined critical transport infrastructure of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Netolický, Tomáš. Stanovení kritické dopravní infrastruktury kraje. Pardubice, 2009. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera