Bc. Anzhela Orumbayeva

Master's thesis

Rozbor dopadů současné finanční krize na bankovní sféru v USA a opatření zaměřených na překonání krize

Analysis of impact of current financial crisis on the U. S. banking sector and measures to overcome the crisis
Abstract:
Práce „Rozbor dopadů současné finanční krize na bankovní sféru v USA a opatření zaměřených na překonání krize“ popisuje vývoj a vznik finanční krize na hypotečním trhu USA a její následné řešení. Nejprve jsou poskytnuty informace o vývoji a struktuře amerického bankovního systému a dále v teoretické a historické rovině o finančních krizích. Dále je práce zaměřena na důvody vzniku krize na hypotečních …more
Abstract:
Work "Analysis of impact of current financial crisis on the banking sector in the USA and measures to overcome the crisis" describes the development and emergence of the financial crisis on the U.S. mortgage market and the subsequent solution. First, they are provided with information on the development and structure of the U.S. banking system, about financial crises and their historic courses. Furthermore …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 10. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 11. 2013
  • Supervisor: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
  • Reader: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Finance and Financial Services