Theses 

Rozbor dopadů současné finanční krize na bankovní sféru v USA a opatření zaměřených na překonání krize – Bc. Anzhela Orumbayeva

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Anzhela Orumbayeva

Diplomová práce

Rozbor dopadů současné finanční krize na bankovní sféru v USA a opatření zaměřených na překonání krize

Analysis of impact of current financial crisis on the U. S. banking sector and measures to overcome the crisis

Anotace: Práce „Rozbor dopadů současné finanční krize na bankovní sféru v USA a opatření zaměřených na překonání krize“ popisuje vývoj a vznik finanční krize na hypotečním trhu USA a její následné řešení. Nejprve jsou poskytnuty informace o vývoji a struktuře amerického bankovního systému a dále v teoretické a historické rovině o finančních krizích. Dále je práce zaměřena na důvody vzniku krize na hypotečních trzích a na dopady této finanční krize. Další část pak zachycuje snahu o eliminaci dopadů krize a následnou reformu regulace a dohledu nad bankami v USA.

Abstract: Work "Analysis of impact of current financial crisis on the banking sector in the USA and measures to overcome the crisis" describes the development and emergence of the financial crisis on the U.S. mortgage market and the subsequent solution. First, they are provided with information on the development and structure of the U.S. banking system, about financial crises and their historic courses. Furthermore work is focused on the reasons for the crisis in the mortgage markets and the impact of the financial crisis. Another part captures an efforts to eliminate the impact of the crisis and the subsequent reform of the regulation and supervision of banks in the USA.

Klíčová slova: Finanční krize, sekuritizace, hypoteční úvěr, FED, Dodd – Frank zákon

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 11. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
  • Oponent: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 23:10, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz