Soňa Rybanová

Diplomová práce

Relation between Globalisation and the Real Convergence: Does convergence of globalisation influence convergence of real GDP per capita?

Vztah mezi globalizací a reálnou konvergencí: ovplyvňuje konvergence v globalizaci konvergenci reálného HDP na hlavu?
Anotace:
Tato diplomová práce si klade otázku, zda existuje vztah mezi rychlostí konvergence globalizace a rychlostí konvergence HDP na hlavu. Nejdříve jsou pojmy globalizace a reálné konvergence a jejich vztah důkladně vysvětleny jak z teoretického tak z empirického hlediska. Poté, odpověď na otázku přicházi ve formě beta a sigma konvergenční analýzy tohoto vztahu. Pak analýza rozděluje země do dvou skupin …více
Abstract:
This dissertation poses the question of whether there is a relationship between the speed of convergence of globalisation and the speed of convergence of GDP per capita. Firstly, the concepts of globalisation and real convergence and their relationship are thoroughly explained from both the theoretical and empirical point of view. And secondly, the answer to the question comes in the form of beta and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2012
  • Vedoucí: Anna Klosová
  • Oponent: Lin Lin Nin

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/29492