Lukáš Jordán

Diplomová práce

Convergence of output and wages in Europe

Konvergence produktu a mezd v Evropě
Anotace:
Diplomová práce si klade za cíl analyzovat konvergenci zemí v rámci Evropy. Analýza konvergence se provádí ve smyslu β i σ nejen pro proměnnou reálný produkt na obyvatele, ale i pro proměnnou reálné mzdy. Neoklasický model růstu (RCK model) předpovídá nepodmíněnou rychlost konvergence -0,020, případně -0,068 pro α rovno 0,70, případně 0,35. Kromě toho lze ukázat, že implikací růstového modelu je i …více
Abstract:
The diploma thesis aims to analyse the convergence within Europe. The analysis of convergence is done in the sense of β and σ as well, not only for real output per capita but also for wages. The neoclassical model of growth (the RCK model) predicts the unconditional convergence of -0.020 and -0.068 for α amounts to 0.70 and 0.35, respectively. Besides, it can be shown that the growth model implies …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2020
  • Vedoucí: Pavel Potužák
  • Oponent: Petr Špecián

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78971