Bc. Kamila Hermannová

Bakalářská práce

Web 2.0

Web 2.0
Anotace:
Řazení kapitol práce odpovídá třem různým pohledům na Web 2.0 aplikace. Nejdříve je Web 2.0 nahlížen z pohledu jeho charakteristických rysů. Dále jsou vyextrahovány základní kategorie Web 2.0 aplikací z hlediska jejich obsahu a tématiky. U každé kategorie jsou podrobněji popsány konkrétní ukázkové systémy provozované na dnešním webu. Následující část je věnována zmapování nástrojů a technologií spojených …více
Abstract:
This thesis examines three different aspects of Web 2.0 applications and offers a solution to problems created by those applications. In the first part, Web 2.0 is explained through its unique characteristics. Next, Web 2.0 applications are categorized by their respective themes and content. Each category contains a detailed description on the specific Web 2.0 sample systems currently in operation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jiří Rotschedl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS