Mgr. Jakub Matějka

Diplomová práce

Následky porušení povinností při správě daní se zaměřením na povinné značení lihu

Consequences of Violation of Tax Administration Duties with a Focus on the Obligatory Labelling of Spirits
Anotace:
Diplomová práce „Následky porušení povinností při správě daní se zaměřením na povinné značení lihu“ se zabývá identifikací, charakteristikou a zhodnocením odpovědnostních vztahů v oblasti povinného značení lihu de lege lata. Pro tyto účely je práce rozdělena v rámci kapitol na úpravu přestupkovou a část trestněprávní, přičemž je kladen důraz zejména na část přestupkovou. Součástí práce je také identifikace …více
Abstract:
The thesis „Consequences of Violation of Tax Administration Duties with a Focus on the Obligatory Labelling of Spirits“ deals with identification, characteristics and evaluation of legal liability in the area of obligatory labeling of spirits de lege lata. The thesis constists of misdemeanor and criminal chapters with a particular focus on the later. The thesis includes an identification of fundamental …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Michal Janovec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta