Bc. František KLIMENDA

Bachelor's thesis

Brzda kolejového vozidla

Railway Vehicle Brake
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na modernizaci brzd kolejového vozidla. Zdržová brzda bude nahrazena brzdou kotoučovou. Návrh kotoučové brzdy jsem vypracoval tak, aby brzdná dráha kolejového vozidla nepřesáhla předepsanou dráhu dle normy UIC. V úvodní části je uvedena rešerše a základní typy brzd, které se používají u železničních vozidel. Jsou zde popsány jednotlivé komponenty, ze kterých se brzdy skládají …more
Abstract:
Bachelor?s degree paper is focused on the railway vehicle brake modernization. A holding brake will be replaced by a disk brake. The disk brake design is created taking into consideration the condition that train braking distance shouldn?t oversize the required distance according to the UIC norms. The paper?s introduction part presents the research and basic brake types, which are used in trains. Some …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2011
Accessible from:: 1. 1. 2099

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2011
  • Supervisor: doc. Ing. Josef Soukup, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KLIMENDA, František. Brzda kolejového vozidla. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta výrobních technologií a managementu

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 17. 05. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta výrobních technologií a managementu

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Production Technology and Management

Bachelor programme / field:
Engineering Technology / Production Management