Dominika Vařeková

Bakalářská práce

Návrh ražby průzkumné štoly s ohledem na použití trhací práce

Ražení průzkumné štoly pomocí trhacích prací
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku ražení pomocí trhacích prací. První část se věnuje popisu, rozdělení a způsobům využití trhacích prací ve stavebnictví. Jsou zde popsány jednotlivé typy trhavin a rozněcovadel. Další kapitoly jsou zaměřeny na vrtné schémata a seizmicitu. Druhá část je zaměřena na návrh řešení ražení průzkumné štoly pomocí trhacích prací za použití dvou různých variant …více
Abstract:
The purpose of this bachelor thesis is tunneling based on blasting operations. First part is based on description, diversification and ways of use blasting operations in civil engineering. There are particular types of explosives and blasting caps mentioned. Drilling plants and seismic itself is described in other chapters of this first part. Second part of this thesis is basically focused on detail …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Lukáš Ďuriš

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava