Richard Sochor

Diplomová práce

Generální technický projekt trhacích prací velkého rozsahu - Lom Skoupý

General technical project of major blasting works - Quarry Skoupý
Anotace:
Tato diplomová práce řeší aktualizaci a zároveň modernizaci stávajícího generálního projektu trhacích prací velkého rozsahu v lomu Skoupý. V úvodu práce je charakterizována geologická struktura ložiska a následují výpočty náloží pro jednotlivé etáže, možnosti použití různých druhů trhavin a využití moderních technologií a jejich zavedení do procesu prací souvisejících s přípravou a projektováním trhacích …více
Abstract:
This thesis deals with the updating and modernization of the current general design of the large-scale blasting work at the quarry Skoupý. In the introduction the work presents the characteristics of the geological structure of the deposit, follows with calculations for charges for the individual benches, the possibility for the use of different types of explosives, and the use of modern technologies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: Milan Mikoláš
  • Oponent: Miroslav Kryl

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava