JUDr. Michal Janovec, Ph.D.

Doctoral thesis

Integrace dohledu nad finančním trhem z hlediska institucionálního a funkčního

Integration of supervision on the financial market based on the institutional and functional view
Anotácia:
Tato práce zkoumá integraci dohledu nad finančním trhem v mezinárodním měřítku, zejména se zaměřením na právo EU a aktuální procesy odehrávající se v této oblasti. Právě legislativní dění na EU úrovni má zásadní vliv i na právní úpravu v České republice, o níž je v této práci také pojednáno a kde integrace dohledu probíhá taktéž. Tato práce se snaží mimo jiné nalézt příčiny stále probíhajícího procesu …viac
Abstract:
This thesis analyses the integration of financial market supervision at the international level, particularly focusing on EU law and the actual processes taking place in this area (system). Currently legislative action at the EU level has a significant impact on legislation in the Czech Republic, with which this work is also of concerned together with where the integration of supervision takes place …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 10. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2016
  • Vedúci: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Dana Šramková, Ph.D., dr hab. Prof. UG Anna Jurkowska-Zeidler

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta