Bc. David Kupka

Master's thesis

Subkultura Hip-Hop

The Hip-Hop Subculture
Abstract:
Diplomová práce „Subkultura Hip-Hop“ je rozdělena na teoretickou a praktickou část a zabývá se hiphopovou subkulturou. Teoretická část diplomové práce obsahuje vysvětlení pojmu kultura a její stručný historický vývoj. Dále obsahuje definice pojmu subkultura a jednotlivé teorie subkultur, které popisují subkultury z historického hlediska, přes moderní pojetí, až po dnešní postmoderní koncepce. Součástí …more
Abstract:
The Master´s thesis „The Hip-Hop Subculture“ is divided into theoretical and practical part and deals with hip hop subculture. The theoretical part of the Master´s thesis contains explanation of the culture and its brief historical development. It also consists of a definitions of subculture and various theories of subcultures, which describes subcultures from historical point of view, through the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2016
  • Supervisor: Mgr. Zdeněk Hons
  • Reader: PhDr. Radovan Rybář, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta