Bc. Martin Duľa

Diplomová práce

Početnost, populační hustota rysa ostrovida (Lynx lynx) v CHKO Kysuce a jeho potravní ekologie v porovnání s vlkem obecným (Canis lupus)

The abundance, population density of lynx (Lynx lynx) in PLA Kysuce and its prey ecology in comparison with wolf (Canis lupus)
Abstract:
This Master´s thesis is primaly dedicated to abundance and population density estimations of the Eurasian lynx (Lynx lynx) on the area of interest in protected landscape area (PLA) Kysuce using white-flash cameras in combination with capture-mark-recapture (CMR) and spatial capture recapture models (SCR) in consecutive winter seasons of determination monitoring. Second part of research is devoted to …více
Abstract:
Předkládaná diplomová práce se primárně věnuje odhadu početnosti a populační hustoty rysa ostrovida (Lynx lynx) v zájmovém území CHKO Kysuce při využití fotopastí s bílým bleskem a modelů CMR (capture-mark-recapture) a SCR (spatial capture-recapture) ve dvou po sobě následujících zimách deterministického fotomonitoringu. Druhá část výzkumu je věnována potravní ekologii rysa v porovnání s potravní ekologií …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 2. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekologická a evoluční biologie / Zoologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.