Bc. Radek Bartoš

Master's thesis

Influence of air humidity, air and soil temperature and soil moisture on diameter increment of Pinus spp.

Vliv vzdušné vlhkosti, vzdušné a půdní teploty a půdní vlhkosti na přírusty průměru Pinus spp
Abstract:
V průběhu roku 2015 byly v oblasti Villa Rica v Peru pomocí páskového dendrometru měřeny přírusty Pinus oocarpa v hodinových intervalech a klimatické hodnoty - teplota vzduchu, teplota půdy, vlhkost vzduchu a dostupnost vody v půdě, taktéž v hodinových intervalech. Měřený strom je součástí agrolesnického způsobu pěstování kávy, kde slouží primárně jako stínící strom. Naměřené klimatické hodnoty byly …more
Abstract:
Increments of hourly intervals of Pinus oocarpa was measured during the year 2015. The research was based in Villa Rica area, Peru. Each hour change of stem was measured by band dendrometer even climatic values like air temperature, air humidity, soil temperature and soil water availability were measured every hour too. The measured tree is part of agroforestry system of coffee, where shading tree …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Hana Habrová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta