Bc. Diana Křížová

Diplomová práce

Dostupnost zdravotně nezávadné vody v Nikaragui se zaměřením na rurální oblasti regionu Carazo

Accessibility of drinking water in Nicaragua specialized in rural area of the region Carazo
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou získávání zdravotně nezávadné vody v Nikaragui, zejména v rurálních oblastech regionu Carazo. Teoretická část práce charakterizuje pojem zdravotně nezávadné vody, způsoby jejího získávání a s tím spojena možná rizika. Zmíněna je strategie pro efektivní hospodaření s vodními zdroji pro rozvojové země doporučené světovými organizacemi. Jsou popsány nejčastější …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of drinking water scarcity in Nicaragua, especially in the rural areas of the Carazo region. Theoretical part describes drinking water definition and the most common causes of problematic accessibility of drinking water including the impacts on local inhabitants. Recommended world water strategies for sustainable water management in developing countries are mentioned …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií