Mgr. Tomáš Reigl

Bachelor's thesis

Optimalizace metody detekce změn v počtu kopií genů z dat DNA mikročipů

Optimalization of methods for detection of copy number changes from DNA microarray data.
Anotácia:
Ve své bakalářské práci se věnuji výpočetnímu algoritmu MSMAD (Budinská et al., 2009) určenému k analýze dat z array CGH mikročipů. Tato metoda implementovaná jako funkce v matematickém software R slouží k vyhledávání genových aberací (amplifikací a delecí) v genomu. Narozdíl od mnoha ostatních metod využívá kombinaci vyhlazování a vyhledávání zlomových bodů v datech, a proto je velmi účinná i při …viac
Abstract:
In this thesis I study computational algorithm MSMAD (Budinská et al., 2009) used for analysis of data from array CGH. This method is implemented in software for statistical computing R and is used for detection of genome aberrations (amplifications or deletions). In comparison to many other methods, this method uses smoothing with breakpoint detection which makes it very effective even in very noisy …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedúci: Mgr. Eva Budinská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta