Theses 

Energetická bezpečnost Ruské Federace. Stav a perspektivy – Mgr. Matěj Búřil

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Matěj Búřil

Bakalářská práce

Energetická bezpečnost Ruské Federace. Stav a perspektivy

Energy security of Russian Federation. Aspects and perspectives

Anotace: Bakalářská práce „Energetická bezpečnost Ruské federace. Stav a perspektivy“ se zabývá aktuálním stavem a možným vývojem ruské energetické politiky z pohledu bezpečnostních studií. Autor v textu vychází z hypotézy, že Rusko vlastní velké zdroje ropy a zemního plynu, což mu umožňuje minimalizovat možné hrozby a rizika plynoucí z energetické bezpečnosti. Autor v práci nejprve podává teoretický úvod, ve kterém se zabývá konceptem energetické bezpečnosti a jeho politickým a ekonomickými dopadům ve sféře bezpečnosti, poté identifikuje postavení Ruska jako exportéra těchto surovin a jeho kroky pro zajištění své energetické bezpečnosti prostřednictvím diverzifikace.

Abstract: This bachelor thesis „Energy security of Russian federation. State and perspectives“ deals with the contemporary state and possible developmnet of the russia´s energy policy from the perspective of security studies. The main goal is to verify the hypothesis that Russia posses huge sources of oil and natural gas which provide minimalization of possible threats and risks of energy security. Author introduces with the theoretical part of concepts of energy security and they economical and political consequences, than he identified export position of Russia and his steps to ensure own energy security by diversification.

Klíčová slova: Energetická bezpečnost, Ruská federace, EU, ropa, zemní plyn, diverzifikace, ropovody, pylnovody, Kaspické moře, LNG. Energy security, Russia, oil, natural gas, diversification, gas/oil pipelines, Caspian sea

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Laryš

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 4. 2019 14:44, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz