Bc. Sokulskaya Arina

Bakalářská práce

Řízení pohledavek po lhůtě splatnosti

Management of overdue receivables
Anotace:
Abstrakt Bakalářská práce se věnuje tématu Řízení pohledávek po splatnosti. V teoretické rovině problematika řízení pohledávek je velmi těsně propojena s účetnictvím a teorií daní. V praktické rovině se pohledávky řeší prostřednictvím mimosoudního řízení a soudního řízení, dále také elektronického platebního rozkazu. Cílem této bakalářské práce je představit systém řízení pohledávek ve vybrané společnosti …více
Abstract:
Abstract Bachelor thesis focuses on the management of overdue receivables. In theoretical issue a problem of debt management is very closely connected with the theory of accounting and taxes. In practical issue the claims solved through extrajudicial and judicial proceedings, as well as electronic payment order. The aim of this thesis is to introduce the system of debt management in selected company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jiří Souček, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance