Bc. Eva Dobrovolná

Diplomová práce

Translating Native Canadian Culture in Eden Robinson's Novel Monkey Beach

Translating Native Canadian Culture in Eden Robinson's Novel Monkey Beach
Anotace:
Tato magisterská práce se zabývá problematikou překladu kultury, konkrétně překladu kultury kanadských indiánů do češtiny. Analyzuje roli kultury v románu Eden Robinsonové Monkey Beach a vymezuje zvolenou překladovou strategii. Práce je doplněna ukázkou překladu románu.
Abstract:
The thesis focuses on translation of culture, specifically translation of Native Canadian culture into Czech. It analyses the role of culture in Eden Robinson’s novel Monkey Beach and defines translation strategy. The thesis includes a sample translation of a passage of the novel.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Renata Kamenická, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Překladatelství a tlumočnictví / Překladatelství anglického jazyka