Ing. Jan Kysela

Diplomová práce

Distribuovaný webový framework

Distributed Web Framework
Anotace:
Obsah této práce je zaměřen na vývoj konkurenčních a distribuovaných aplikací pro platformy Java SE a Java EE. První část vysvětluje jednotlivé techniky vývoje těchto aplikací, které jsou ukázány na příkladech. Druhá část se věnuje popisu komponentově orientovaného frameworku Fyx, sloužícího pro vývoj webových aplikací. Uvádí programátora do kódu aplikace tak, aby byl schopen vytvářet vlastní komponenty …více
Abstract:
This thesis is focused on the development of concurrent and distributed applications for the platform Java SE and Java EE. The first part explains the individual techniques of development of these applications, which are demonstrated on the examples. The second part deals with the description of component-based framework Fyx, which is used for web application developement. It guides the programmer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2011
  • Vedoucí: Ing. Karel Šimerda

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kysela, Jan. Distribuovaný webový framework. Pardubice, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie