Bc. Jana Gábrišová

Bakalářská práce

Legislativa digitálních knihoven

Legislation of digital libraries
Anotace:
Bakalářská práce „Legislativa digitálních knihoven“ má za cíl popsání současného stavu legislativy digitálních knihoven v České republice a pokusit se sestavit soubor obecných doporučení pro digitální knihovny tak, aby vznikly a působily v souladu s legislativou. Teoretická část popisuje zahraniční a tuzemskou legislativu. Praktická část na základě výzkumných rozhovorů popisuje současný stav správy …více
Abstract:
Bachelor thesis "The Legislation of Digital Libraries" aims to describe the current legislation of digital libraries in the Czech Republic and tries to compile a set of general recommendations for digital libraries to be create and act in accordance with legislation. The theoretical part describes foreign and Czech legislation. The practical part, based on research interviews, describes the current …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Martin Krčál, DiS.
  • Oponent: PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví