Bc. Jana Gábrišová

Bachelor's thesis

Legislativa digitálních knihoven

Legislation of digital libraries
Abstract:
Bakalářská práce „Legislativa digitálních knihoven“ má za cíl popsání současného stavu legislativy digitálních knihoven v České republice a pokusit se sestavit soubor obecných doporučení pro digitální knihovny tak, aby vznikly a působily v souladu s legislativou. Teoretická část popisuje zahraniční a tuzemskou legislativu. Praktická část na základě výzkumných rozhovorů popisuje současný stav správy …more
Abstract:
Bachelor thesis "The Legislation of Digital Libraries" aims to describe the current legislation of digital libraries in the Czech Republic and tries to compile a set of general recommendations for digital libraries to be create and act in accordance with legislation. The theoretical part describes foreign and Czech legislation. The practical part, based on research interviews, describes the current …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2018
  • Supervisor: PhDr. Martin Krčál, DiS.
  • Reader: PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Information and Library Studies / Information and Library Studies