Theses 

Legislativa digitálních knihoven – Bc. Jana Gábrišová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví

Bc. Jana Gábrišová

Bakalářská práce

Legislativa digitálních knihoven

Legislation of digital libraries

Anotace: Bakalářská práce „Legislativa digitálních knihoven“ má za cíl popsání současného stavu legislativy digitálních knihoven v České republice a pokusit se sestavit soubor obecných doporučení pro digitální knihovny tak, aby vznikly a působily v souladu s legislativou. Teoretická část popisuje zahraniční a tuzemskou legislativu. Praktická část na základě výzkumných rozhovorů popisuje současný stav správy práv v Národní digitální knihovně.

Abstract: Bachelor thesis "The Legislation of Digital Libraries" aims to describe the current legislation of digital libraries in the Czech Republic and tries to compile a set of general recommendations for digital libraries to be create and act in accordance with legislation. The theoretical part describes foreign and Czech legislation. The practical part, based on research interviews, describes the current state of rights management in the National Digital Library.

Klíčová slova: digitální knihovna, legislativa, autorské právo, digitalizace, Národní digitální knihovna, digital library, legislation, copyright, digitization, National Digital Library

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Martin Krčál, DiS.
  • Oponent: PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 07:07, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz