Bc. Pavla Králová

Diplomová práce

Daň z přidané hodnoty v neziskové organizaci

Value added tax on nonprofit organization
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Daň z přidané hodnoty v neziskové organizaci“ je analýza systému zdanění daní z přidané hodnoty v příspěvkové organizaci. První kapitola se zabývá charakteristikou neziskových organizací, především pak příspěvkových organizací. Ve druhé kapitole je provedena analýza veškerých daní, se kterými se mohou příspěvkové organizace setkat. Třetí kapitola je věnována základní charakteristice …více
Abstract:
The subject of the diploma thesis „Value added tax on nonprofit organization ” is an analysis of tax system taxes the value added in the allowance organization. The first part deals with the characteristics of non-profit organizations, primarily allowance organizations. The second part is an analysis of all taxes that may be allowance organizations encounter. The third part is devoted to the basic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2011
  • Vedoucí: Ing. Pavla Kvapilová
  • Oponent: Ing. Hana Jurajdová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta