Theses 

Hospodaření a účetnictví příspěvkové organizace s dopadem na daň z příjmů právnických osob – Bc. Nikola Chobotová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Nikola Chobotová

Diplomová práce

Hospodaření a účetnictví příspěvkové organizace s dopadem na daň z příjmů právnických osob

Financial management and accounting of the allowance organization including the impact on the income tax

Anotace: Diplomová práce se zabývá hospodařením a financováním příspěvkové organizace s dopadem na daň z příjmu právnických osob. V první části jsou charakterizovány neziskové organizace (veřejně prospěšní poplatníci), následně je práce zaměřena na příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky. Druhá část práce se věnuje analýze hospodaření a dani z příjmů právnických osob. Poslední část je zaměřena na identifikování případných chyb, které mají vliv na stanovení základu daně.

Abstract: This thesis deals with financial management and accounting of the allowance organization including the impact on the income tax. Nonprofit organizations (public utility players) are characterized in the first part. Special attention is paid to allowance organizations established by local governments. The second part is focused on the analysis of financial management and on the income tax of legal persons. The final part is focused on identifying potential errors, which impact on the determination of the tax base.

Klíčová slova: Neziskový sektor, příspěvková organizace, škola, hospodaření, účetnictví, daň z příjmů právnických osob, non-profit sector, allowance organization, school, financial management, accounting, income tax

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Petr Valouch, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jana Vodáková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 23:46, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz