Bc. Nikola Chobotová

Diplomová práce

Hospodaření a účetnictví příspěvkové organizace s dopadem na daň z příjmů právnických osob

Financial management and accounting of the allowance organization including the impact on the income tax
Anotace:
Diplomová práce se zabývá hospodařením a financováním příspěvkové organizace s dopadem na daň z příjmu právnických osob. V první části jsou charakterizovány neziskové organizace (veřejně prospěšní poplatníci), následně je práce zaměřena na příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky. Druhá část práce se věnuje analýze hospodaření a dani z příjmů právnických osob. Poslední část je zaměřena …více
Abstract:
This thesis deals with financial management and accounting of the allowance organization including the impact on the income tax. Nonprofit organizations (public utility players) are characterized in the first part. Special attention is paid to allowance organizations established by local governments. The second part is focused on the analysis of financial management and on the income tax of legal persons …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Petr Valouch, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jana Vodáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta