Veronika Bullová

Bakalářská práce

Analýza a porovnání přínosů OP Podnikání a inovace 2007 - 2013 a OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020

The analysis and comparison of the benefits of the Operational Program Enterprise and Innovation 2007 - 2013 and the Operational Program Enterprise and Innovation for Competitiveness 2014 - 2020
Anotace:
Tato práce se soustředí na analýzu a porovnání přínosů poskytnuté dotační podporyz Operačního programu Podnikání a inovace 2007 – 2013 a aktuálního Operačního programuPodnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020. Hlavním cílem je ověření hypotézy,že je prospěšnost dotačních podpor pro podnikatele v rámci OPPIK ve srovnání s OPPI nižší.Teoretická část práce představuje komplexní strukturu …více
Abstract:
This thesis focuses on the analysis and comparison of the benefits of the provided subsidies fromthe Operational Program Enterprise and Innovation 2007 - 2013 and the current OperationalProgram Enterprise and Innovation for Competitiveness 2014-2020. The main objective is toverify the hypothesis that the benefit of subsidies for entrepreneurs is lower in OPEIK than inOPEI. The theoretical part of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 10. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2019
  • Vedoucí: Milan Bednář
  • Oponent: Tomáš Ehler

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77185